ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Το www.in-parts.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών, εξαρτηματων για οικιακές και επαγγελματικές ηλεκτρικες συσκευές, ιδιοκτησίας του ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΙΩΑΝΝΗ & της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ( με ΑΦΜ 047037844 ΔΟΥ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με έδρα την Αμυντα 4 στην Θεσσαλονικη. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν επισκεφθεί τις σελίδες του ή πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, οφείλει να μην κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και συναινεί στην εφαρμογή τους. ΄Ολοι οι όροι χρήσης που αναφέρονται στη συνέχεια, έχουν εφαρμογή σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου.
Το in-parts.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν πριν από κάθε επίσκεψη ή συναλλαγή να διαβάζουν και να ελέγχουν τους όρους ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Η συνέχιση της χρήσης θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχών των όρων και των τυχόν τροποποιήσεών τους.

Το in-parts.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Από την στιγμή που αποστέλλετε μια παραγγελία παρέχετε τη συναίνεσή σας:

1. Για τη χρήση και την επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων σας που είναι αναγκαία για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών συναλλαγής (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, κλπ.)

2. Για την μετάδοση των προσωπικών δεδομένων σας από την επιχείρησή μας σε τρίτους, οι οποίοι:
α) παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες εκτίμησης φερεγγυότητας ή κινδύνων απάτης,
β) παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες στον τομέα πρόληψης της εγκληματικότητας, προκειμένου να εξετάσουμε τη γνησιότητα και την ισχύ των νομιμοποιητικών συμβόλων πληρωμής (π.χ. πιστωτικές κάρτες),
γ) παρέχουν υπηρεσίες που συναρτώνται με την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. μεταφορικές επιχειρήσεις, λογιστές κλπ.). Η τήρηση των στοιχείων που μας παρέχετε διέπεται αυστηρά από τις διατάξεις του νόμου «περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων».
Επισημαίνουμε επίσης οτι δεν ζητάμε στοιχεία καρτών (πιστωτικών,χρεωστικών κλπ) καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές υλοποιούνται στο περιβάλλον της ALPHA και PAYPAL, περισσότερα διαβάστε παρακάτω.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Πληρωμές μέσω Alpha e-Commerce
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Πληρωμές μέσω PayPal
Και οι πληρωμές μέσω PayPal είναι ασφαλείς καθώς γίνονται μέσα σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο Κέντρο ασφαλείας PayPal - Ασφάλεια PayPal - PayPal


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Πνευματικά δικαιώματα
΄Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας -εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, διασχηματισμοί, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, παραποίηση, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια του eaparts.gr και των άλλων δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι, οι διασχηματισμοί, τα εμπορικά γνωρίσματα και διακριτικά, που παρουσιάζονται στο in-parts.gr ή τα διακριτικά τρίτων σχετικά με τα προβαλλόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αποτελούν ιδιοκτησία του in-parts.gr ή των τρίτων, προστατευόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση των διακριτικών στον διαδικτυακό τόπο δεν θεωρείται κατά κανένα τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


ΔΕΣΜΟΙ LINKS


"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω της ένδειξης «δεσμοί», «hyperlinks», ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και πρέπει να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση ή ευθύνη.