ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΟΣ BOSCH ORIGINAL 00607579
photo for ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΟΣ BOSCH ORIGINAL 00607579

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΟΣ BOSCH ORIGINAL 00607579

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 530202013

92,32 62,78€

Επιλέξτε ποσότητα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ


530202013 530.20.20.13 57202013 57.20.20.13 9415537 9416437 00608770 00607579
KGN46A61/01 KGN49A72
KG49NA00 KGN36A00/21
KGN49A00 KG49NA90/01
KGN46A00/01 KGN49A72/05 KGN46A60/01 KGN49A72/03
KGN46A00/04 KGN49A72/01
KGN49A72/05 KGN49A40/03
KDN40A70/01 KGN49A00/04
KGN46A60/03 KGN46A00/01
KGN49A00/03 KGN46A40/03
KGN39A40/22 KGN39A72/12
KGN49A00/02 KDN40A70/02
KGN49A72/02 KGN39A00/13
KGN36A00/10 KGN49A91/03
KGN46A00/03 KGN39A72/02
KGN49P71/01 KGN49A40/04
KGN39A72/21 K5890X0/01
KG39NA92/01 KG49NA90/01
KG49NA90/03 KG49NA00/03
KD40NA70/01 KG49NA00/01
KG49NA71/01 KG49NP90/01
KG49NA00/04 KD40NA90GB/01
KG49NA90GB/03 KG49NA90/04
KG39NA92/22 KD40NA70/02
KG39NA92/21 KG36NA00/11
KG36NA00/96 KD36NA00/01
1 K5890X0/01 K5890X0/01
2 K5890X0/02 K5890X0/02
3 KD36NA00/01 KD36NA00/01
4 KD36NA00/01 KD36NA00/01
5 KD36NA00/02 KD36NA00/02
6 KD36NA00/02 KD36NA00/02
7 KD40NA00/01 KD40NA00/01
8 KD40NA00/01 KD40NA00/01
9 KD40NA00/02 KD40NA00/02
10 KD40NA00/02 KD40NA00/02
11 KD40NA70/01 KD40NA70/01
12 KD40NA70/02 KD40NA70/02
13 KD40NA90/01 KD40NA90/01
14 KD40NA90/02 KD40NA90/02
15 KDN30A00/01 KDN30A00/01
16 KDN30A00/09 KDN30A00/09
17 KDN30A00/10 KDN30A00/10
18 KDN30A00/11 KDN30A00/11
19 KDN36A00/01 KDN36A00/01
20 KDN36A00/01 KDN36A00/01
21 KDN36A00/02 KDN36A00/02
22 KDN36A00/02 KDN36A00/02
23 KDN36A00NE/02 KDN36A00NE/02
24 KDN40A00/01 KDN40A00/01
25 KDN40A00/01 KDN40A00/01
26 KDN40A00/02 KDN40A00/02
27 KDN40A00/02 KDN40A00/02
28 KDN40A00GB/01 KDN40A00GB/01
29 KDN40A00GB/01 KDN40A00GB/01
30 KDN40A00GB/02 KDN40A00GB/02
31 KDN40A00GB/02 KDN40A00GB/02
32 KDN40A00GB/03 KDN40A00GB/03
33 KDN40A00GB/03 KDN40A00GB/03
34 KDN40A70/01
35 KDN40A70/02 KDN40A70/02
36 KDN40A70/03 KDN40A70/03
37 KDN40A71/01 KDN40A71/01
38 KDN40A71/02 KDN40A71/02
39 KG36NA00/01 KG36NA00/01
40 KG36NA00/02 KG36NA00/02 41 KG36NA00/03 KG36NA00/03
42 KG36NA00/09 KG36NA00/09
43 KG36NA00/10 KG36NA00/10
44 KG36NA00/11 KG36NA00/11
45 KG36NA00/13 KG36NA00/13
46 KG36NA00/21 KG36NA00/21
47 KG36NA00/22 KG36NA00/22
48 KG36NA00/96 KG36NA00/96
49 KG39NA00/01 KG39NA00/01
50 KG39NA00/02 KG39NA00/02

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣBSH
ΜΑΡΚΑSIEMENS BOSCH PITSOS NEFF
ΜΟΝΤΕΛΟKGN49A00 KG49NA90/01
COD. ORIGINAL00607579 00608770
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΔΕΞΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣORIGINAL
ΚΩΔΙΚΟΣ in-PARTS.gr530.20.20.13
530202013 530.20.20.13 57202013 57.20.20.13 9415537 9416437 00608770 00607579
KGN46A61/01 KGN49A72
KG49NA00 KGN36A00/21
KGN49A00 KG49NA90/01
KGN46A00/01 KGN49A72/05 KGN46A60/01 KGN49A72/03
KGN46A00/04 KGN49A72/01
KGN49A72/05 KGN49A40/03
KDN40A70/01 KGN49A00/04
KGN46A60/03 KGN46A00/01
KGN49A00/03 KGN46A40/03
KGN39A40/22 KGN39A72/12
KGN49A00/02 KDN40A70/02
KGN49A72/02 KGN39A00/13
KGN36A00/10 KGN49A91/03
KGN46A00/03 KGN39A72/02
KGN49P71/01 KGN49A40/04
KGN39A72/21 K5890X0/01
KG39NA92/01 KG49NA90/01
KG49NA90/03 KG49NA00/03
KD40NA70/01 KG49NA00/01
KG49NA71/01 KG49NP90/01
KG49NA00/04 KD40NA90GB/01
KG49NA90GB/03 KG49NA90/04
KG39NA92/22 KD40NA70/02
KG39NA92/21 KG36NA00/11
KG36NA00/96 KD36NA00/01
1 K5890X0/01 K5890X0/01
2 K5890X0/02 K5890X0/02
3 KD36NA00/01 KD36NA00/01
4 KD36NA00/01 KD36NA00/01
5 KD36NA00/02 KD36NA00/02
6 KD36NA00/02 KD36NA00/02
7 KD40NA00/01 KD40NA00/01
8 KD40NA00/01 KD40NA00/01
9 KD40NA00/02 KD40NA00/02
10 KD40NA00/02 KD40NA00/02
11 KD40NA70/01 KD40NA70/01
12 KD40NA70/02 KD40NA70/02
13 KD40NA90/01 KD40NA90/01
14 KD40NA90/02 KD40NA90/02
15 KDN30A00/01 KDN30A00/01
16 KDN30A00/09 KDN30A00/09
17 KDN30A00/10 KDN30A00/10
18 KDN30A00/11 KDN30A00/11
19 KDN36A00/01 KDN36A00/01
20 KDN36A00/01 KDN36A00/01
21 KDN36A00/02 KDN36A00/02
22 KDN36A00/02 KDN36A00/02
23 KDN36A00NE/02 KDN36A00NE/02
24 KDN40A00/01 KDN40A00/01
25 KDN40A00/01 KDN40A00/01
26 KDN40A00/02 KDN40A00/02
27 KDN40A00/02 KDN40A00/02
28 KDN40A00GB/01 KDN40A00GB/01
29 KDN40A00GB/01 KDN40A00GB/01
30 KDN40A00GB/02 KDN40A00GB/02
31 KDN40A00GB/02 KDN40A00GB/02
32 KDN40A00GB/03 KDN40A00GB/03
33 KDN40A00GB/03 KDN40A00GB/03
34 KDN40A70/01
35 KDN40A70/02 KDN40A70/02
36 KDN40A70/03 KDN40A70/03
37 KDN40A71/01 KDN40A71/01
38 KDN40A71/02 KDN40A71/02
39 KG36NA00/01 KG36NA00/01
40 KG36NA00/02 KG36NA00/02 41 KG36NA00/03 KG36NA00/03
42 KG36NA00/09 KG36NA00/09
43 KG36NA00/10 KG36NA00/10
44 KG36NA00/11 KG36NA00/11
45 KG36NA00/13 KG36NA00/13
46 KG36NA00/21 KG36NA00/21
47 KG36NA00/22 KG36NA00/22
48 KG36NA00/96 KG36NA00/96
49 KG39NA00/01 KG39NA00/01
50 KG39NA00/02 KG39NA00/02

SHARE