ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS BOSCH TYPE G ALL  ORIGINAL
photo for ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS BOSCH TYPE G ALL  ORIGINAL

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS BOSCH TYPE G ALL ORIGINAL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 802802015R

19,57 14,87€

Επιλέξτε ποσότητα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ


VS06G2200 BSD2601/06 BGL3A210/01 VSQ8POWER2 BGL35MON11/01 VSQ8K432A/12 VSP3AAAA1/01

SIEMENS-BOSCH
SPHERE-DINO-LOGO-RAPID-TECHNOPOWER-POWERMAX-GREEN ENERGY
468383-461884-463511 17003048
--
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2016
Περιεχόμενα: 4 ORIGINAL υφασματινες σακούλες 1 μικροφίλτρο για μοτέρ.
802.80.20.30R
802.80.20.30R 802802030R 90802015 90.80.20.15 802.80.20.15R 802802015R 468383 469873 086180 17003048 17003048 90802030R 90806481 468383 FL0027-K 461884 463511 GL30 GL-30 GL.30 GL-20 GL20 000120NK BBZ41FG, VZ41AFG BSG62200/04 VS63A17 VSZ42200/0 VSZ32410/03 BSGL3 .., BSGL4 .., BSG4 BSG6 BSG7 BSA, BSD .., VS06G2410 VS06G2001 BBS631./639,VS55A88/05 BBS639 .., BSC .., BBS7. BSG72200/01 VS06G1700/03 BSF1201/0 BBS8 .., BSF .., BSGL2MOVE1 - 3 BSGL32015/03 * VSZ4 .., VS04G .., VS06G VS07G .., VS5.A./B./C./D./E., VS5.KA., VS63A1.-VS63A9. , VS63A00 * VS63A07, VS7.C.. / Δ.., VS32A. / Β. VS 33A. / Β. VS 42./44., VS9.A.., * VS42A. / Β. VS 43A. / Β. , VS44A. / Β. VS 60A00... 62A99 S62 VSZ62540/01 Type G :VS06G... 000-9999 BSA3200/06 VS06G...1800/01 Synchropower Super E VS32A/B00-33A/B99, VS04G..., VS07G... Super S VS42A/B00-44A/B99
Super XS/XXS Dino VS57B00/06 VS50A/B/C...-59A/B/C..., VS50KA... Super C/SilverClass VS63A00-63A07, VS63A10-63A99 Super M VS70C/D00-79C/D99 Super XL/L VS90A00-99A99, Synchropower VSZ2NB120/04 BBS 6310-6399 , BBS 7000-7999 Compacta 70-79 BBS 8000-8999 Perfecta 80-89, BSA 000KA-999KA, BSA 2000-2999 Sphera BSC 1000-1999 Casa/ Easy Control/ ProParquet BSF 1000-1999 Ultra, BSG 2000 Aqua Era, BSG 4000-4999 BSG 7000-7999, Silence, Silence Ultra, Solitaire, Speedy BBZ8AF1/2, BBZ51AFG/G1 SI04 SI08 BSG61601/04
Type D Type E Type F Type G Type H
Silver Class VS63A00 VS63A10 - VS63A99 BSGL2MOVE4/09
Super 711 Super C VS63A00
Super C VS63A10 - VS63A99
Super E VS32A00 - VS33A99
Super E VS32B00 - VS33B99
Super L VS90A00 - VS99A99
Super M VS70C00 - VS79C99
Super M VS70D00 - SVS79D99
Super S VS42A00 - VS42A99
Super S VS42B00 - VS42B99
Super XL VS90A00 - VS99A99
Super XS VS50A00 - VS59A99
Super XS VS50B00 - VS59B99
Super XXS Dino VS50A00 - VS59A99
Super XXS Dino VS50B00 - VS59B99
XL930 XL940 VCBS930V00
VBBS600U00 VS04DO1FF/08
VS04G0000 - VS04G9999 BSD3030/06
VS06G0000 - VS06G9999 VS06G201CH/06 VS06G2215/03 VS07G VS10000 - VS10999 Super VS10131EU/07 VS32A00 - VS33A99 VS32B00 - VS33B99 VS42A00 - VS44A99 VS42B00 - VS44B99 VS50000 - VS59999 Super VS50A00 - VS59A99 VS50B00 vs57e20/06
Q8.0, Q5.0, Z5.0, Z4.0, Z6.0, Z3.0, SYNCHRO POWER, VSQ8..., VSQ5..., VSQ5..., BSG62000/02 VBBS600V BGL35MOVE5/01 VSQ4...,VSZ4G..., VSZ6. BGLS4X210/01 YT-201 BSA2200/02 BSGL35MON1

SHARE